Soms sta ik even stil en kijk aandachtig om me heen.
Wordt me bewust van mijn omgeving en waar ik sta ten opzichte van de omgeving.
Op zich kan dat al een hele vooruitgang zijn, je bewust worden van het huidige moment en alles wat zich daarin afspeelt.
Aieke Nolle,
life coaching, spiritueel coaching.

 

 

 

 

 

 

Als we smorgens opstaan met een glimlach en het gevoel dat dat geeft dan merken we al gauw dat je dit ook uitstraald naar je omgeving.
Deze glimlach maakt een wereld van verschil, voor jezelf en vandaaruit ook naar je omgeving.
"Smile and the world is on your feet"
Alieke Nolle

 

 

 

Klik hier om een tekst te typen.

Iedere dag, ieder moment geeft weer andere kansen en mogelijkheden telkens weer, als een rad wat nimmer tot stilstand komt.
Aanvaard de verrassingen die dat met zich meebrengt en je leven een totaal andere wending kan geven, wie weet zelfs levens veranderend.
Alieke Nolle.
Tarot en engelenconsulten.

Soms is het nodig om de moed te verzamelen voor één grote sprong in je leven.
Een kloof die je moet overbruggen kan je niet oversteken met slechts twee kleine stapjes.
Soms hebben we ook geen keus als die sprong te maken, simpelweg omdat er geen andere keuze is.
Achteraf zijn we vaak blij dat we de sprong toch hebben gewaagd,
het heeft ons zoveel groei in ons leven gebracht en ons de gelegenheid gegeven ons onbenutte potentieel te gebruiken.
Zo ook in de liefde, blijf niet hangen in iets wat je niet meer dient, zie de uitdagingen die er altijd zijn, soms kun je vanuit een hernieuwd perspectief zien wat een sprong in het ongewisse je brengt.
Vaak ook kunnen inzichten je helpen uit oude patronen te stappen, los te laten en gereedschap te ontvangen om het juiste te doen. 
Dat is ook een van de redenen waarom ik deze site heb opgezet, juist om je daarbij te kunnen helpen. 
Wil en durf je verder met je leven, opnieuw beginnen of je bestaande relatie opnieuw leven inblazen om dat je voelt en weet dat de liefde er nog is, neem dan contact met me op, dan gaan we eens kijken wat de processen zijn die spelen en hoe we verder kunnen komen. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Van de week belde een vrouw, zij zat op velerlei vlakken vast en vroeg of ze een reading en healing via de engelen kon krijgen.
Afspraak was snel gemaakt.
Het bleek dat ze al meer als 17 jaar vast zat in een zeer destructieve relatie die haar aan alle kanten vast leek te pinnen.
Zo zag ik haar ook staan voor mijn geestesoog, allerlei koorden die haar met tentharingen in de grond vast zetten.
Ze kon geen kant meer op en leek steeds meer in te krimpen onder onnoemlijke geestelijke pijnen.
De relatie daar had ze meer als genoeg in gestoken, de heer in kwestie was nooit oprecht geweest en had zelfs een buiten kind. 
Wat zij wilde was los komen van deze destructieve relatie en de vrijheid weer voelen om verder te kunnen met haar kinderen en haal leven.
Veel mensen zitten vast met energetische koorden en dat gaat steeds meer een gevoel geven dat je leven niet vooruit komt, je zit vast, en dit gaat steeds meer een naar moedeloos gevoel geven. 
Bij haar waren ook een paar chakra's die ze had afgesloten, uit zelf bescherming
Met Aartsengel Michaël hebben we de koorden doorgesneden, de koude wind vlagen waren duidelijk waar te nemen. 
De reacties waren heel heftig, ze kon nauwelijks blijven staan.
Met de hulp van Aartsengel Rafaël is er healing gegeven op wonden die al zo lang open waren en zich niet lieten helen zolang de koorden nog bestonden. 
De chakra's zijn weer geopend. 
En de resultaten waren wonderbaarlijk, een enorm gevoel van bevrijding en het ervaren van nieuwe levensenergie en kracht om nu werkelijk zich los te kunnen maken uit deze situatie en haar leven met hernieuwde kracht weer helemaal vorm te kunnen geven.
Zo blij met het werk wat ik mag doen met behulp van de kracht en liefde van de engelen, Aartsengelen en meesters. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Vaak blijven we gewoontegetrouw het pad wat we ingeslagen zijn volgen. 
Uit angst dat het verkeerd zal lopen, dat we zullen verdwalen en niet meer weten hoe iets gaat lopen.
Bedenk dat dat vaak nou net niet is hoe het is, onze groei en ontwikkeling zitten hem juist in nieuwe ervaringen op te doen, te durven dwalen, want het zijn altijd onze eigen stappen die het pad vormen, niet zoals anderen het voor jou hebben uitgestippeld en hoe je ziet dat het merendeel wel dat uitgesleten reeds gebaande pad blijft volgen.
Durf authentiek te zijn en volg je eigen pad. Ook en zeker op het gebied van de liefde, luister naar je hart en laat je nooit door anderen op een dwaalweg leiden.

Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Ons lichaam heeft een eigen wijsheid en geeft aan wanneer we rust nodig hebben.
We hebben zelf de wijsheid verloren van wezenlijk tot rust komen.
Dit heeft te maken met de 'ratrace' van het huidige systeem. 
We mogen ons bedenken hoe belangrijk het is om ons lichaam en geest de tijd te geven om door middel van rust weer te helen. 
Alieke Nolle. 
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Soms zijn we gewoon opzoek naar de zin van het leven,
zingeving wordt dat genoemd.
Maar misschien hoeven we niet zo ver te zoeken, als we de onzin uit ons leven halen blijft de zin van het leven vanzelf over.
Onzin is alles wat niet gerelateerd is aan Liefde, 
zin is dat wat het leven geur, kleur en smaak geeft, een goed gevoel, de ware zin van het leven, Leven vanuit je hart, leven vanuit Liefde. 
Alieke Nolle,

Als we te weinig geduld hebben dan
hebben we vaak te veel ergernis.
Daarmee zitten we onszelf in de weg en
vaak gaan we ons zelf dan steeds slechter voelen.
Onze energie loopt weg en we voelen ons vaak
heel moe.
Tijd om alert te worden op hoe vaak je ergernis
voelt en op tijd in te grijpen door er anders naar
te gaan kijken, als je dit steeds gaat doen zul je
merken dat er ook snel een verschil in je energie
niveau zal zijn.
Alike Nolle.

De engelen hebben vleugels, waarom omdat ze niet zo zwaar aan zichzelf tillen. Aan de rand van de afgrond durven zij te springen omdat ze weten dat ze door hun lichtheid, hun manier van kijken naar het leven kunnen vliegen en nimmer zullen neer storten. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

 
Vasthouden aan het oude, je vastbijten in overleveringen,
een soort van heilig verklaren van oude vastgeroeste gewoonte patronen en soms zelfs tradities heeft eigenlijk te maken met angst.
Wat nieuw is boezemt me angst in, het lijkt soms wel of nieuwe dingen een bedreiging kunnen zijn.
Als we zo blijven denken gaan we voorbij aan de schoonheid van ons leven en blijven we hangen in schaduwen van het verleden.
Zo ook vaak met relaties, zolang de schaduwen van relaties uit het verleden en dat hoeven niet perse liefdesrelaties zijn, het kan ook uit de jeugd voorkomen, hoe we groot gebracht zijn, zolang we daar niet een plekje voor gevonden hebben zal het altijd moeilijk zijn om frank en vrij met anderen en zeker met een nieuwe liefdesrelatie om te gaan.
Een affirmatie kan zijn:
"Ik verheug me elke morgen weer op het avontuur van het LEVEN".
Alieke Nolle,
www.Yusaminrelatieinzichten.nl
 
Niets in de natuur komt ooit tot stilstand, alles is altijd in beweging en verandering.
Het trachten te bereiken van een stabiele toestand betekend dingen onder controle houden, je snijd nieuwe kansen en mogelijkheden op die manier af.
Stilstand is stagnatie en betekend achteruitgang.
Dit is een toestand die gecreëerd wordt door angst voor het nieuwe, het onbekende.
Ook in het aangaan van een nieuwe relatie kan dit een rol spelen, durf open te staan voor het nieuwe, dat kan alleen als je het oude, wat vaak teleurstellend heeft gewerkt verwerkt en losgelaten kan worden. 
Vaak kunnen we daar wat hulp, goede inzichten en een steuntje in de rug bij gebruiken. 
We kunnen een affirmatie gebruiken om zulke vaak oude patronen te doorbreken:
"Ik verheug me op het onverwachte,
het nieuwe, dat ieder moment me kan brengen".
Alieke Nolle

In relaties bestaan er geen kant en klare oplossingen,
we brengen met onze gedachten, gevoelens en intentie krachten in beweging.
We kunnen in een relatie niet willoos achterover leunen,
we moeten ze in beweging laten zijn. 
In relaties zijn er nooit kant en klare oplossingen en als we 
vastlopen vaak omdat we niet de juiste intentie hebben neer gezet is het altijd fijn om eens een gesprek aan te gaan wat je inzichten kan geven hoe verder te gaan. Vooral als je het gevoel hebt dat je helemaal vast loopt
in je huidige relatie en je nog zo graag verder wilt. 
Dan kun je leren hoe je opnieuw liefdeskrachten kunt opwekken en de oplossingen kunnen dan volgen.
Het is soms bijzonder belangrijk om te kijken naar de processen die spelen en ons soms vast laten lopen.
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

 
Gedachten, hoe denken we over onze huidige relatie, hebben we nog liefdevolle gedachten of is er in de loop der maanden of jaren iets anders voor in de plaats gekomen.
Twijfel en daardoor steeds meer een gevoel van afstand. 
Misschien moeten we af en toe eens oprecht evalueren waar we staan op dit huidige moment en zou het geen slecht idee zijn om er eens met iemand over te sparren als je er op vast loopt.
Vaak helpt een heldere kijk op de huidige situatie van je relatie en laat je zien hoe je het weer een frisse draai kunt geven.
Bedenk dat de gedachten die we kiezen het gereedschap vormen waarmee we het doek van onze relatie schilderen.
Alieke Nolle. 
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Als we verdriet hebben mogen we huilen, we hoeven ons niet groot te houden, we mogen leren van waarom we verdriet hebben en de kracht vinden weer door te gaan.
We mogen bedenken dat de tranen van nu de zaden van de toekomst voeden.
Met hernieuwde kracht gaan we verder wetende dat ieder nieuw moment weer nieuwe kansen geeft.
Alieke Nolle,
www. relatieinzichtenYusamin.nl.

Vertel jezelf wie en wat je wilt zijn en doe dan wat je moet doen, om dit te realiseren.

Alieke Nolle

Als we in wat voor situaties we ook terecht komen op relatie niveau liefdevol kunnen handelen, dus niet gelijk in de verdediging schieten of gekwetst reageren, waar we allen de neiging toe vertonen, dan zullen we daar het meeste profijt van hebben, resultaat uit halen.
Dit geld natuurlijk niet alleen voor liefdesrelaties maar juist voor alle relaties, of dat nou college's zijn buren of vrienden, familieleden, eigenlijk geld dit voor alle menselijke relaties.
Laat de liefde iedere dag zegevieren en kijk eens aan b.v. het einde van een week waar dit je gebracht heeft.
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.
Soms zijn we door teleurstellingen uit het verleden geneigd om snel op te geven, met name op relatie gebied, we durven er niet meer voor te gaan uit angst te verliezen,.
Maar dan vergeten we wel eens dat we bij voorbaat al verloren hebben.
Als we iemand leuk vinden en zelfs vlinders voelen mogen we een kans wagen, we kunnen dan verliezen maar de kans is er altijd dat het wederzijds is en dat er dan vaak samen gebouwd mag worden aan vertrouwen om iets moois op te bouwen,
Het is nog steeds zo dat angst voor het onbekende gebaseerd op oud zeer uit het verleden meer stagnatie in ons leven oplevert als dat we eigenlijk willen.
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl
Verander frustratie in fascinatie.
Als we dingen proberen en het lukt niet kunnen we er danig van
uit ons doen raken.
We proberen en proberen en steeds lukt het niet en ons gemoed
slaat om in frustratie.
Zo ook vaak in relaties, we houden zo van die persoon maar wat we ook proberen het lukt gewoon niet.
Dan kunnen we 2 dingen doen, of we laten los omdat we in gaan zien dat dit hem nooit gaat worden of...
we kijken er op een andere manier naar, we accepteren de persoon in liefde wetende dat we genoeg gedaan hebben en nemen wat afstand.
Dan gaat onze frustratie over in fascinatie want immers we hebben los gelaten wat we niet kunnen en eigenlijk ook niet willen veranderen in liefde.
Vervolgens bekijken we met andere ogen naar die persoon en veranderen we van gedachten en veranderd ons gevoel.
Dan zijn we in staat er in vrede naar te kijken en als we er achter zijn dat we dit mogen accepteren zoals het is en we het proces met fascinatie hebben aanschouwt dan pas zijn we in staat in liefde te accepteren of helemaal los te laten.
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

Vaak hebben we onze twijfels over van alles en nog wat,
maar misschien is het geen slecht idee om als we toch willen twijfelen we dan beter kunnen twijfelen aan de grenzen van onze mogelijkheden. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

Vrolijk pasen
Met dagen als deze waarop het pasen is en ook nog zulk lekker weer lijken veel dingen die minder leuk zijn soms kleinigheden, van geen belang zeg maar.
Deze dagen schenken voor velen een soort van kalm geluk en juist met deze gezegende dagen mogen we bedenken dat in ieder moment van geluk waarin we mogen genieten van onze vrije dagen en het heerlijke weer een engel schuilt.
Een moment, een dag waarin we de vrijheid en de liefde mogen vieren, momenten om dankbaar voor te zijn....
Alieke Nolle.
www.relatieinzichtenYusamin.nl

 

Over zielenmaatjes en tweelingzielen:

Soms is de ontmoeting met een ziel maatje te herkennen aan een vertrouwd gevoel, zielsverwanten uit het verleden worden door dat gevoel bij de eerste ontmoeting herkent.
Dit gaat zelfs voorbij aan fysiek contact, het is puur energetisch en heeft eigenlijk niks met aardse liefde of zelfs maar sex te maken.
Zo is het ook met de ontmoeting met je tweeling ziel, er kan een gevoel van pure liefde ontstaan die zo diep gaat als je nog nooit te voren hebt ervaren.
Een gevoel van herkenning, van weten dit zit goed, en later, dit is voor eeuwig, wat er ook in de tussentijd mag gebeuren, want al zijn we ziel maatjes, al zijn we tweelingzielen, vaak gaat ons pad voor beide partijen een andere richting.
Maar dat is ook oké, het hoort bij dit leven, ieder heeft zijn eigen processen zichzelf en met zijn eigen zielen groep te gaan.
Dit alles geldt voor relaties die door middel van vorige levens als ziel helpmates zijn geëvolueerd, maar ook voor de zogenaamde tweelingzielrelaties. 
Alieke Lira Nolle
Gebasseerd op een quote van de meester Paramahansa Yogananda.

Door op een andere manier naar kwesties te kijken die negatief aanvoelen, zoals lichamelijke klachten, of problemen in je relatie kun je een patroon van eindeloos herhalen gecreëerd door het ego, die je steeds aan de zelfde dingen doet denken, doorbreken en dan geef je jezelf de gelegenheid om werkelijk te helen en een gevoel van de bevrijding er voor in de plaatst te zetten.
Soms is er alleen een stukje bewustzijn nodig om inzicht te krijgen hoe dingen te veranderen. 
www.relatieinzichtenYusamin.nl

In het leven maken we fouten, dat hoort erbij, zonder fouten zouden we niks leren.
Dit geld zeker voor menselijke relaties. 
Het is vallen en opstaan en ook vol vertrouwen door blijven gaan, durven doorzetten tot je, vol zelfvertrouwen je doel hebt bereikt.
Tracht je fouten niet te vergeten, maar zie een balans er in te vinden door ze niet helemaal te vergeten maar er zeker ook niet in te blijven hangen want dan sturen we aan op falen en dat is het laatste waar we naar streven. 
Ook in relaties maken we fouten, maar als daardoor een relatie gestrand is moeten we evolueren, waar ging het mis, waar staan we nu en hoe kunnen we verder.
Evolueren, verwerken en vervolgens verder gaan op het pad van de liefde,.
Soms doen mensen dat niet en een nieuwe relatie wordt dan belast met dat gene wat nog geen plekje heeft gekregen, zo kom ik vaak tegen, zo jammer want de nieuwe relatie strand op de zandbanken van de oude relatie.
Zaak dus goed te kijken, te evolueren waar het fout ging, wat jou eigen aandeel hier aan was en vervolgens in liefde los laten. 
Pas dan ben je klaar voor een nieuwe relatie. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

Soms als we in de natuur b.v. in een bos lopen dan zien we de bomen 1 voor 1 staan.
Dan denken we aan losse elementen boom voor boom, struik voor struik, maar in wezen in de diepte zijn ze met hun wortels allemaal met elkaar verbonden.
Zo is het ook met de mensheid, de dieren en de mineralen, alles is via energie met elkaar verbonden, we zijn niet los van elkaar, de illusie van het ego, onze denkgeest, houd ons dat voor, daaruit ontstaat dualiteit, we zijn net als de natuur, net als dat bos, allemaal onderling verbonden.
Als we dat kunnen zien kunnen we liefde voelen voor al wat Gods schepping is.
www. RelatieinzichtenYusamin.nl.
 

Wil je een fijne relatie creëren met je geliefde partner, dan is het belangrijk een stevige verbinding met jezelf te hebben als basis voor een gelijkwaardige en liefdevolle partnerrelatie. 
Maar ook jezelf respecteren, jezelf goed aanvoelen je kwetsbaarheid durven erkennen en uiten, maar ook kenbaar durven maken waar je behoeften liggen.
Maak meer bespreekbaar is essentieel.
Dit kunnen onmiskenbare stappen zijn om destructieve relatiepatronen te doorbreken en samen te bouwen aan een 
waardevolle zielsverbinding met je geliefde partner. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

 

Kwaliteit van wat je doet, als je voor jezelf werkt, wat voor kwaliteit je levert, duurzaam of slechts voor beperkte duur.
Kwaliteit leveren zou geen daad moeten zijn, het zou een gewoonte mogen zijn. 
Zodat je klanten altijd op de meest hoogst mogelijke kwaliteit kunnen rekenen. 
Alieke Nolle,
www.RelatieinzichtenYusamin.nl

Aandacht is van levensbelang. Het is de psychologische zuurstof. Iedereen draagt bij aan de ontplooiing of vernietiging van de ander.
Vaak staan we er niet bij stil dat aandacht eigenlijk van levensbelang is. Het is de psychologische levensenergie.
Er zijn in de 2e wereldoorlog experimenten met baby's gedaan die goed verzorgt werden maar waar geen liefde en aandacht aan gegeven werd, die kwijnden weg en stierven uiteindelijk, gruwelijk hé.
Maar dit geeft aan hoe belangrijk liefde en aandacht, oprechte intentie voor mens en dier is, zelfs planten gedijen beter bij mensen met groene vingers, dit heeft niet per-see te maken met aanleg om voor planten te zorgen maar meer de oprechte aandacht geeft ze levensenergie.
Zo is het ook met ons als volwassen personen, we mogen weten dat een ieder bijdraagt aan de ontplooiing of juist vernietiging van die ander.
En zo houden we dus ook een fijne relatie op liefdes gebied in stand.
Door er de juiste voeding in te stoppen, liefde aandacht en oprechte interesse. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

Als je doelstelling is om in harmonie met je omgeving te zijn en dat te bevorderen is het van belang te begrijpen dat je mensen mag benaderen zoals deze personen zijn.
In vervolg daarop kun je ze benaderen zoals je denkt dat ze kunnen worden en het resultaat zal er naar zijn.
Van zijn naar worden, het is slechts een stap en die is alleen te bereiken indien we in volledige balans zijn en die ook uitstralen naar onze omgeving.
Zo inspireren wij.
Zo ook in liefdesrelaties, als je in contact komt met iemand die je gevoelsmatig aantrekt kan dit een manier zijn om in contact te komen en er iets moois van te maken. 
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl

Vertrouwen is de vogel die zingt als de dageraad nog donker is.
Het vertrouwen mag als een rode draad door ons leven lopen.
Als we geen vertrouwen hebben lijkt alles donker en voelen we ons vaak in een dipje, soms zelfs wat depressief.
Maar als we vertrouwen in ons zelf hebben, kunnen we ook vertrouwen hebben in de processen van het leven.
Dan zien we altijd de lichtpunten, en kunnen ons vol vertrouwen daarop richten.
Vertrouwen is als een vogel die zingt in de vroege morgen, als alles nog donker is maar het licht begint te gloren aan de horizon. 
Alieke Nolle,
www.RelatieinzichtenYusamin.nl.

 

Iemand vraagt een relatieconsult aan.
Ze willen gaan samen wonen maar lopen steeds tegen de zelfde problemen aan. 
Irritatie naar elkaar toe en de neerwaartse spiraal lijkt steeds dieper te worden en treed meer frequent op.
Ze willen binnenkort gaan samen wonen maar zij heeft hierdoor ernstig haar twijfel.
Je zou zeggen als het zo heftig is ga niet samen wonen, maar ze houden beiden nog heel veel van elkaar maar lopen ze op die wederzijdse irritaties vast.
Het weekend was het zelfs behoorlijk geëscaleerd.
Wat kon ze doen.
Mijn advies was ga even een plekje voor jezelf zoeken waar je je een poosje kan terug trekken, de dingen die spelen op een rijtje kunt zetten,daar was ze dus ook al mee bezig.
Waar je in meditatie kunt onderzoeken wat er nou zo vreselijk mis gaat iedere keer.
Tracht er voor je zelf mee om te gaan en als jullie weer aanvoelen dat het mis loopt, ga niet mee in die energie van irritatie maar verplaats je bewustzijn in innerlijke vrede, juist door even weg te gaan. 
Het is geen ontlopen van problemen, waar ze bang voor was maar juist voorkomen dat de boel weer uit de hand loopt. 
Maak vanuit liefde bespreekbaar wat je voelt en geef hem ook de kans zijn woord te doen.
probeer je in elkaar qua gevoel te verplaatsen en bedenk uiteindelijk is het liefde wat alles heelt.
Als je de intentie neer kunt zetten om bewust vanuit het huidige moment het tij te keren, door even afstand te nemen of weg te gaan, kun je de energie vanuit een gevoel van liefde keren.
Als je dit consequent vol kunt houden zal het uiteindelijk steeds minder worden.
Je vanuit liefde en hervonden rust in elkaar verplaatsen is zo van belang. 
Oude vaak belemmerende gedachte patronen en overtuigingen zijn niet altijd uit liefde voortgekomen en deze patronen mogen door liefde en je in elkaar kunnen verplaatsen onderbroken en geheeld worden.
Alieke Nolle,
www.relatieinzichtenYusamin.nl

 

We mogen wat vaker mediteren dat alles aan ouderdom onderhevig is, vroeg of laat.
Wij, alle wezens mens dier en plant zijn overgeleverd aan ouderdom, ziekten en sterven, dat is een heel natuurlijk proces, eens verlaten wij allemaal ons lichaam, mens dier en ook de energie van de planten, maar die energie gaat nooit verloren en op een andere manier mogen wij weer verder gaan, op een ander energetisch level.
Wel mogen we leren ons los te maken van dat wat ons lief is en wat we prettig vinden om ons heen te hebben, de materie.
Wij zijn allemaal erfgenamen van ons karma en dragen de vruchten van onze goede en minder goede gedachten, emoties en gedrag.
We oogsten vaak wat we zelf gezaaid hebben.
Maar dit hoeft per definitie niet slecht te zijn, dit karma is vaak ook zelf gekozen voor we incarneerden en kiezen we om te ervaren en aan de hand daarvan de juiste keuzen te kunnen maken.
Kiezen we altijd voor de liefde dan kunnen we heel veel van het oude karma helen, omdat liefde alles heelt.
Dit is vaak waarover liefde en relaties gaan, de juiste keuzen maken vanuit liefde, zo kunnen we relaties helen en daarmee ook vaak oud karma.
Om mani padme hum. 
(Mantra van de lady Quan Yin, hier onder afgebeeld).
Medium Alida
www.relatieinzichtenYusamin.nl.

 

Een consult voor relatie inzichten. Een jonge vrouw belde me met de vraag of er nog een relatie in de toekomst voor haar in zat, haar relatie bleek pas een week geleden beëindigd te zijn.
Ze keek al uit naar de toekomst en verheugde zich op een nieuwe relatie, hoe ziet de toekomst er dan uit nu mijn 3 jarige relatie beëindigd is.
We gingen eerst eens kijken naar de processen die er gespeeld hebben en nog steeds spelen. 
Ze was pas aan het beseffen dat de afgelopen jaren slechts een illusie waren geweest.
Veel had ze gedaan en was ook vele malen aan zich zelf voorbij gegaan om de 'harmonie' maar te bewaren. 
Niks had haar verder geholpen, wat ze ook deed het veranderde niet. 
Er bleef haar niks anders over als alle moed maar bij elkaar te rapen en er een punt achter te zetten. 
Maar nu moest dat nog helemaal een plekje krijgen.
Inzien dat het werkelijk goed was dat zij de relatie had beëindigd.
Dat zij zich geen zorgen hoefde te maken want dat ze meer als genoeg gegeven had in die relatie.
Dat de weegschaal steeds uit balans was geweest en dat ze dit niet meer kon dragen, niet meer kon investeren in iets wat het nooit zou worden.
Belangrijk was eerst weer een gevoel van thuiskomen bij je zelf te mogen ervaren. 
Je weer helemaal op je gemak voelen en werken aan zelfvertrouwen en geloof dat de liefde ook voor haar er weer zou zijn. Dat niet iedere relatie per definitie een illusie hoefde te zijn en dat ook zij het verdiend om gelukkig te zijn in een relatie.
Dat was nog wel een weg te gaan maar we kunnen er aan werken, want je zelfvertrouwen en innerlijke rust plus een stukje healing was essentieel wilde je er weer volledig voor kunnen gaan. 
Het is nog even een weg te gaan, maar samen met behulp van coaching en healing komen we er wel en komt ze weer stevig in haar schoenen te staan. 

Medium Alida
 

 

 

Toen het midden in de winter en het koud was buiten, bitterkoud en ik zo naar de zomer verlangde kwam ik er achter
dat er diep van binnen in mij een werkelijk onoverwinnelijke
zomer schuilt.
Dat innerlijke zomer zonnetje houd mij warm en geeft mij
moed en kracht om ook in de moeilijkste tijden voor de overwinning te gaan.
Medium Alida
www.RelatieinzichtenYusamin.nl